Fantasy film

Fantasy film, někdy také fantastický film, je jeden z filmových žánrů. Obsahem fantasy filmu jsou prvky nadpřirozena a magie. Žánr má velmi blízko sci-fi filmu nebo k filmové pohádce, ovšem liší již zmiňovaným vědecky nevysvětlitelným nadpřirozenem vyskytující se ve fiktivním světě.[1] Příkladem fantasy filmu může být X-Men: První třída (2011) nebo Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň (2005).

Vzhledem k povaze žánru zde převažují hrané filmy. Jde o žánr, který velmi často používá různé filmové triky.